Реквизиттер

Реквизиттер

«Тау-Кен Алтын» ЖШС

Астана қ., Индустриялық парк, А194 к-сі, 1-үй

БСН 091 240 012 920
КБЕ 17
ЭҚЖЖ: 24410
ОКПО: 50862286

«Қазақстан Халық банкі» АҚ
Есеп шоты теңге
IBAN (ИИК) KZ806010111000150603 (Валюта KZT)
BIC (BIC) HSBKKZKX