Өнім

Өнім

Стандартты алтын құймасы

Стандартты күміс құймасы

Өлшенетін алтын құймасы

Күмістің өлшеуіш құймасы

Өлшенетін алтын құймасы

Күмістің өлшеуіш құймасы

Өлшенетін алтын құймасы

Күмістің өлшеуіш құймасы

Өлшенетін алтын құймасы

Күмістің өлшеуіш құймасы

Алтын түйіршіктері

Күміс түйіршіктері